We willen kinderen en jongeren op de scholen in aanraking brengen met het lokale kunstaanbod. Hieronder vindt u het aanbod van professionele kunstdocenten, die in de gemeente De Ronde Venen, actief zijn. Het biedt kinderen de mogelijkheid muziek of theater te maken, naar een schilderij te kijken of samen een dans te presenteren. Als ze enthousiast zijn en nog meer willen leren, kunnen ze zich aansluiten bij de lespraktijk van de docent of de vereniging in de buurt.

Naast onderstaand aanbod is het mogelijk om aanbod op maat te maken in nauw overleg met de school. Aanbod op maat kan gaan over een feestelijke activiteit, over het ontwikkelen van kunsteducatie in samenhang met andere vakgebieden op school, zoals taal of rekenen, of het kan gaan over een specifiek thema. 

De leerkracht van een school kan direct contact opnemen met de aanbieder en verdere afspraken maken over de uitvoering van het aanbod. Voor extra financiële ondersteuning is de matchingregeling in het leven geroepen. Deze regeling kan alleen door de school aangevraagd worden. Zie voor meer informatie: deze website onder Scholen/Matchingregeling.