Cultuurpunt Ronde Venen ondersteunt en ontwikkelt projecten in kunst en cultuur. Projecten worden uitgevoerd door en voor mensen binnen de gemeente De Ronde Venen, en wel specifiek in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen, De Hoef, Wilnis en Waverveen. Ze hebben een educatief karakter en hebben betrekking op amateurkunsten. Projecten zijn een samenwerking van kunst- en cultuuraanbieders.