JPEG CultuurCafe logo150x 3

 

De nieuwe bijeenkomst van Cultuurcafé van Cultuurpunt Ronde Venen zal plaatsvinden op zondag 26 maart in 't Oude Parochiehuis in Mijdrecht.

 

Dit was het vorige Cultuurcafé:

Cultuurcafé, Licht op de polder, van Cultuurpunt Ronde Venen, op zondagmiddag 27 november 2022, met als thema: kunst en cultuur voor jongeren, was prikkelend en inspirerend: hoe beleven jongeren kunst en cultuur in De Ronde Venen, en wat zijn hun wensen op dit gebied.          

De presentatie was in handen van Jeroen Dirks, journalist, gespreksleider en tekstschrijver uit Abcoude. Hij sprak met alle gasten, jong en oud, over wat eenieder belangrijk vindt op het gebied van kunst en cultuur voor jongeren in De Ronde Venen.

 

flyer cultuurcafe 27 11 20221

 

flyer cultuurcafe 27 11 20222

 

 

                        Cultuurparade logo 500x250         

                                                           Porogramma Cultuurparade Ronde Venen op 5 november 2022: https://cultuurpuntrondevenen.nl/cultuurparade

 

 

Klink-Klaar op 2 oktober was een feest voor alle betrokkenen, voor een terugblik: https://cultuurpuntrondevenen.nl/projecten-artikelen/168-klink-klaar-2022

 

 

 

 

 

 Over Cultuurpunt Ronde Venen

Cultuurpunt Ronde Venen helpt inwoners van De Ronde Venen met deelname aan en het realiseren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente. Cultuurpunt Ronde Venen is, binnen de Stichting Kunst Rond de Venen, ontwikkeld naast het Docentencollectief Kunst Rond de Venen, dat financieel onafhankelijk functioneert.

Cultuurpunt Ronde Venen heeft als doel om het lokale kunst- en cultuuraanbod zo breed mogelijk te ondersteunen. We nemen initiatieven voor samenwerking door het organiseren van bijeenkomsten, het aanbieden en ontwikkelen van projecten en het uitvoeren van gemeenschappelijke publiciteit. Cultuurpunt Ronde Venen is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de gemeente De Ronde Venen. 

Platform voor cultuur:

De website van Cultuurpunt Ronde Venen biedt een overzicht van lessen voor jong en oud, door privédocenten en organisaties voor kunsteducatie. De amateurverenigingen presenteren zich op een eigen pagina. Onder het kopje scholen staat het educatief aanbod van lokale aanbieders voor het basisonderwijs. Ook kun je informatie vinden over het doen van aanvragen voor een bijdrage en over locaties voor uitvoeringen, exposities of lessen. Verder biedt de agenda een overzicht van culturele activiteiten die in De Ronde Venen plaatsvinden.

Cultuurpunt Ronde Venen

Cultuurliefhebbers en beoefenaars kunnen bij Cultuurpunt Ronde Venen kennis delen, advies inwinnen en elkaar ontmoeten. Op bijeenkomsten van cultuuraanbieders en afnemers wil Cultuurpunt Ronde Venen bestaande samenwerkingsverbanden onderhouden en nieuwe stimuleren. De cultuurconsulent Margriet Veeneman is een belangrijke partner in het bijeen brengen, verbinden en ontmoeten van eenieder die zich met kunsteducatie bezighoudt en de belangen die daarmee gemoeid zijn.

Financiële ondersteuning

Cultuurpunt Ronde Venen ondersteunt educatieve projecten wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Aanbod voor scholen wordt door de Matchingregeling (organisatorische en financiële ondersteuning) gestimuleerd. Daarnaast biedt de gemeente De Ronde Venen ook mogelijkheid om projectsubsidies aan te vragen voor culturele activiteiten in De Ronde Venen. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

 

 Kunstgalerij

 Hier vindt u de link naar de bijzondere website van Henk Butink, Kunstgalerij:  www.butink.nl/kunstgalerij

 Op deze website heeft Henk Butink alle kunst in de publieke ruimte van De Hoef, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen beschreven en vastgelegd.  Daarnaast wordt verwezen naar de website van Kurve Kunstuitleen De Ronde Venen waar de acht werken in Abcoude beschreven worden.

 Speciaal voor 75 jaar Vrijheid De Ronde Venen vindt u op deze website  een fietstocht langs gedenktekens, oorlogsmonumenten en -graven.